Waarom bomen planten

Tree-Nation tree icon

Bomen zijn belangrijke pijlers voor mens en milieu. Ze zuiveren water en lucht voor ons en zorgen voor betere sociale omstandigheden. Ze zijn goed voor het milieu, omdat ze verschillende levensvormen van onderdak voorzien, het klimaat afkoelen en de bodem verbeteren.

Voordelen van het planten van bomen voor de mens

Water

Zuivering

Bomen zuiveren water en vertragen dat van de regen door het te filteren met hun wortels. Dit proces voorkomt erosie en vermindert het risico van verzadiging en overstromingen.

Watervoorraad

Ongeveer 1/3 van de grootste steden ter wereld zijn voor een groot deel van hun drinkwater afhankelijk van beschermde bosgebieden. Hieronder vallen ook steden als New York en Singapore.

Lucht

Zuurstofproductie

Bomen en bossen worden ook wel de "longen van de planeet" genoemd om een heel eenvoudige reden: ze produceren zuurstof. Naar schatting is 0,4 hectare aan bomen voldoende is om twaalf mensen een jaar lang van zuurstof te voorzien.

Schadelijke gassen absorberen

Naast CO2 absorberen bomen ook schadelijke en vervuilende gassen zoals zwaveldioxide, ozon, ammoniak, koolstofmonoxide en stikstofoxides.

Verkoeling

Bomen verkoelen de lucht om hen heen door schaduw te bieden en door een proces dat transpiratieverkoeling heet. Daarbij laten bomen kleine waterdruppels vrij uit hun blaadjes die de omgeving verkoelen wanneer ze verdampen.

Maatschappelijke voordelen

Geneeskrachtige eigenschappen

We kunnen veel medicijnen maken van de schors, bladeren en bloemen van verschillende soorten bomen. Deze worden meestal gebruikt in kruidengeneeskunde, maar veel stoffen die in de farmaceutische industrie gebruikt worden, zijn gebaseerd op de stoffen die oorspronkelijk uit bomen gehaald werden.

Ontwikkelende wereld

Veel van de armste mensen wonen in de buurt van bosgebieden. In sommige tropische en subtropische gebieden kunnen voedsel, drank en materiaal uit deze bossen tot 28% van het totale gezinsinkomen opleveren.

Mentale gezondheid

Het is bewezen dat bomen en de natuur de geestelijke gezondheid en cognitie verbeteren, zowel bij gezonde mensen als bij mensen die lijden aan psychische aandoeningen.

Voordelen van het planten van bomen voor het milieu

Fauna

Onderdak

Bossen bieden onderdak aan ongeveer 80% van de biodiversiteit op het land. Dit gaat van kleine ongewervelde dieren tot grote zoogdieren.

Insecten

Er leven ook een groot aantal insectenpopulaties in bomen. Sommige bomen, zoals de berk en de wilg kunnen wel driehonderd verschillende soorten insecten huishouden.

Uitsterven voorkomen

Maar liefst 100 soorten per dag zouden kunnen uitsterven door het verlies van gesloten tropische regenwouden.

Klimaat

Koolstof opvangen

Natuurlijke bossen vangen CO2 op en functioneren daardoor als koolstofputten. Elk jaar absorberen bossen en bomen het equivalent van 2 miljard ton CO2, dat is ongeveer 1/3 van alle CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

Koolstofopslag

Ontbossing versterkt de klimaatverandering doordat er grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Ongeveer 18 procent van de mondiale uitstoot komt voort uit ontbossing (5-10 Gigaton CO2e). Dat is meer dan de volledige wereldwijde transportsector.

Bodem

Bescherming

Bomen maken de bodem minder kwetsbaar voor erosie. Het bladerdak biedt ook bescherming aan de bodem eronder.

Hergebruik van voedingsstoffen

Boomafval (vaak in de vorm van afgevallen bladeren) maakt recycling van voedingsstoffen tussen de bomen en de bodem mogelijk. de bomen en de bodem.

Bodemstructuur

Boomwortels maken de bovenlaag van de bodem wat losser en zorgen ervoor dat de onderlagen wat poreuzer worden. Bovendien is de betrouwbare bron aan koolstof van vaste planten bevorderlijk voor de micro-organismen in de bodem die de bodemdeeltjes bij elkaar houden en dus de structuur verbeteren.

Lees verder over het belang van bomen

Wij geloven dat kennis essentieel is om de huidige klimaatcrisis te begrijpen. Goede beslissingen kunnen alleen voortkomen uit een helder inzicht en nauwkeurige gegevens. Dit leidde tot de oprichting van ons #EcoEducation-programma. Ontdek de inhoud van het programma.

#CarbonCatchers

Een diepgaande analyse van waar en hoe we CO2 uitstoten.

#ClimateDictionary

Uitleg van specifieke sleutelwoorden die vaak in de klimaatwetenschap gebruikt worden.